تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

راهنمای شرکت های متقاضی عضویت

مرحله اول :

*****دانلود فرمهای عضویت******

1-   اصل و كپي اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس ، آگهی تغییرات و اظهارنامه .

2-   اصل و كپي صفحه اول شناسنامه مدیرعامل و اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت (مدیرعامل و رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره).

3-    اصل و كپي کارت ملی مدیرعامل و اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت (مدیرعامل و رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره) .

4-  اصل و كپي مدارک تحصیلی مدیرعامل و اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت (مدیرعامل و رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره) . (حداقل مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باید دیپلم باشد) .

5-  اصل اجاره نامه یاکپی برابر با اصل  سند مالکیت شرکتت ، موقعیت اداری یا تجاری (اجاره نامه با سربرگ مشاور املاک) شماره تلفن و فاکس شرکت و آدرس دقیق دفتر شرکت که باید حداقل دارای 20 متر مربع باشد .

6- تکمیل فرم های عضویت

7-    یک برگ تقاضای عضویت در انجمن که باید روی سربرگ شرکت باشد همراه با شماره و تاریخ .

8-    ارائه 1 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده از مدیرعامل .

9-  کلیه مدارک فوق همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 12 صرفاً توسط مدیرعامل شرکت به دفتر انجمن تحویل تا پس از بررسی مدارک جهت تعیین صلاحیت و عضویت در انجمن بررسی و اقدام لازم معمول خواهد شد .

تذکر : سن مدیرعامل باید حداقل 25 سال تمام باشد و آدرس ثبتی و محل دفتر شرکت نیز در استان اصفهان باشد . در صورت کسری مدارک پرونده معوق و بلا اقدام خواهد ماند .

10-  ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 13,000,000 ریال  به حساب 67580983/56 بانک ملت شعبه سه راه حکیم نظامی به نام انجمن صنفی ، حق عضویت ورودی (الف- مبلغ 10،000،000 ريال ورودی در انجمن ب- مبلغ 3،000،000ريال برای حق عضویت سالیانه) .

11-  ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 3,500,000ریال به شماره حساب 18288479/67 نزد بانک ملت شعبه سه راه حکیم نظامی به نام انجمن صنفی بابت شرکت در کلاس های توجیهی قانون کار و تامین اجتماعی .

*** به جز موارد ذکر شده ، از پرداخت هرگونه وجه دیگری خودداری نمایید.***

12-  اخذ نامه مربوط به مفاصاحساب جهت دارائی و تامین اجتماعی از انجمن صنفی و ارائه برگ تسویه حساب به دفتر انجمن جهت تکمیل پرونده .

لازم به توضیح است چنانچه مدیرعامل شرکت از محل فعالیت های فعلی خود خودداری و بعداً موضوع مشخص گردد عضویت در انجمن لغو و قراردادهای منعقده با سازمان ها و شرکت ها نیز قطعاً دچار مشکل خواهد شد . بنابراین مقتضی است واقعیت ها اعلام تا مواجه با اشکال نگردید .

13- مراجعه به دفتر پیشخوان دولت و ثبت نام در سامانه جامع وزارت کار و اخذ کد احراز هویت جهت مدیر عامل و پرسنل (پرسنل لیست بیمه)

***مدارک لازم جهت تمدید صلاحیت شرکت ها (سه ساله)***

1- ارائه آخرین آگهی تغییرات شرکت 

2- در صورت تغییرات مدیریتی ارائه اصل و كپي شناسنامه ، کارت ملی و مدرک تحصیلی افراد جدید

3- ارائه اصل اجاره نامه ( به روز )

4- اخذ نامه مربوط به مفاصاحساب جهت دارائی و تامین اجتماعی از انجمن صنفی و ارائه برگ تسویه حساب به دفتر انجمن جهت تکمیل پرونده .

5- تکمیل فرم های عضویت

6- ارائه گواهینامه کلاسهای توجیهی قانون کار و تامین اجتماعی

7- مراجعه به دفتر پیشخوان دولت و ثبت نام در سامانه جامع وزارت کار و اخذ کد احراز هویت جهت مدیر عامل و پرسنل (پرسنل لیست بیمه)