تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

مدارک مورد نیاز جهت رتبه بندی شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان اصفهان

           مدارك موردنياز جهت ثبت در سامانه تعيين صلاحيت و رتبه بندي:

-       مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت و يا از طريق سامانه www.prkar.mcls.gov.ir

-       احراز هويت شركت و اعضاي هيئت مديره(مديرعامل- رئيس-نايب رئيس)،پرسنل دفتري و كارگران.

-       مدرك تحصيلي مديرعامل(حداقل ديپلم)،اعضاي هيئت مديره وكاركنان دفتر مركزي.

-       پشت و روي برگه اظهارنامه ثبتي يا شركت‌نامه يا تقاضانامه.

-       روزنامه‌ي رسمي و آگهي تأسيس. آگهي تغييرات. بارگذاري اصل گواهي صلاحيت سال قبل.

-       مفاصاپيمان‌هاي تمام شده در4سال قبل.(شركت‌هاي جديد التاسيس تعهدنامه بند( ز)تكميل و بارگزاري گردد)

-       مفاصا حساب سال 400و401 در قسمت اطلاعات تكميلي در صورت نداشتن فيش‌هاي بيمه يكسال قبل.

-       اظهارنامه مالياتي (كامل) در صورت نداشتن،كد اقتصادي.

-       تكميل تقاضاي تعيين صلاحيت روي سربرگ شركت (به صورت فايل در سامانه موجود مي‌باشد).

-       اصل اجاره‌نامه تجاري يا اداري دفتر با كدرهگيري املاك يا تصوير سند دفتر مطابق با آخرين تغيرات ثبتي.

-       طرح طبقه بندي مشاغل- نامه اجرايي از كارفرما يا  اداره كار.در صورت نداشتن قرارداد تعهدنامه بارگزاري گردد.

-       تصوير قراردادهاي شركت ،صفحه‌ي مبلغ ، تاريخ و موضوع و آناليز گروههاي ابلاغي(تا 4سال قبل).

-       دو فقره ليست حقوق و بيمه مربوط به كارگران همراه مهر بانك يا فيش پرداخت(يكي 6ماه اول و يكي 6ماه دوم).

-       قرارداد-ريز ليست حقوق و بيمه نيروي دفتري با فيش پرداخت2ماه(6ماه اول و6ماه دوم)همراه سابقه طبق طرح.

-       بارگزاري جدول 16 ترازنامه، بارگزاري فاكتور رسمي تجهيزات شركت و سند رسمي ماشين.

-       توجه:پس از ورود به سامانه حداكثر 30روز فرصت براي بارگزاري مدارك وجود دارد و پس از آن مختومه ميگردد.

-       از واگذاري پرونده‌ي صلاحيت به دفاترخدمات ثبت شركت،كافي‌نت و پيشخوان دولت و...خودداري شود

www.tsk.mcls.gov.ir   براي گواهي تعيين صلاحيت (بانام كاربري و گذروا‍ژه شركت)

در قسمت پنجره واحد خدمات_ گواهي تعيين صلاحيت-شروع

براي ورود مجدد: پنجره واحد خدمات-كارپوشه-كارتابل متقاضي-مراحل شروع فرايند

www.kardan.mcls.gov.ir ثبت نام آموزش(نام كاربري وگذرواژه مديرعامل و افراد داراي حق امضا)

فراگير-تقويم آموزشي-روابط كار-دوره‌ي 36 ساعته و آزمون كدهاي درج شده در اساسنامه.

www.mooc.done.ir  گذراندن آزمون (شماره تلفن انجمن: 36265515-36265516)

توجه: ارائه رمز و پسورد تامين اجتماعي جهت بررسي قراردادهاي شركت الزامي مي‌باشد.