تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

مدارک مورد نیاز جهت رتبه بندی شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان اصفهان

مدارك موردنياز جهت ثبت در سامانه تعيين صلاحيت:

-       احراز هويت شركت و مدير عامل (كارفرمايي) در دفتر پيشخوان دولت در سامانه وزارت كار.

-       احراز هويت اعضاي هيئت مديره و پرسنل(كارگري) سامانه (www.prkar.mcls.gov.ir).

-       كپي شناسنامه و كارت ملي و مدرك تحصيلي مديرعامل،اعضاي هيئت مديره وكاركنان دفتر

-       كپي پشت و روي برگه اظهارنامه ثبتي يا شركت‌نامه يا تقاضانامه.

-       كپي روزنامه‌ي رسمي و آگهي تأسيس.

-       كپي آخرين برگ قطعي مالياتي.كپي آخرين تسويه حساب مالياتي.اظهارنامه مالياتي ( صفحات اول و دوم).

-       كپي آخرين مفاصا حساب بيمه.

-       طرح طبقه بندي مشاغل.

-       آگهي تغييرات.

-       تكميل تقاضاي تعيين صلاحيت كه به صورت فايل در سامانه موجود مي‌باشد.

-       اصل اجاره‌نامه تجاري يا اداري دفتر با كدرهگيري املاك يا تصوير سند دفتر با نوع كاربري.

-       تصوير قراردادهاي شركت ،صفحه‌ي مبلغ ، تاريخ و موضوع. (از 4سال قبل)

-       بارگذاري اصل گواهي صلاحيت سال قبل.

-       توجه:حداكثر 24ساعت پس از ارسال مديرعامل يا يكي از اعضا با اصل مدارك به انجمن مراجعه فرمايند.

-       توجه:واريز هرگونه وجه،صرفا از طريق حسابهاي رسمي انجمن وحسابهاي موجود در سايت تعيين صلاحيت شركت‌هاي خدماتي قابل قبول بوده و هرگونه واريزي غير از موارد فوق، خارج از مسئوليت انجمن مي‌باشد.

-       از واگذاري پرونده‌ي صلاحيت به دفاترخدمات ثبت شركت،كافي‌نت و پيشخوان دولت و...خودداري شود.

www.tsk.mcls.gov.ir   براي گواهي تعيين صلاحيت (بانام كاربري و گذروا‍ژه شركت)

در قسمت پنجره واحد خدمات_ گواهي تعيين صلاحيت-شروع

براي ورود مجدد: پنجره واحد خدمات-كارپوشه-كارتابل متقاضي-مراحل شروع فرايند

www.kardan.mcls.gov.ir  ثبت نام آموزش (نام كاربري وگذرواژه مديرعامل)

در قسمت فراگير-تقويم آموزشي-انجمن هاي سراسر كشور

www.mooc.done.ir  گذراندن آزمون (شماره تلفن انجمن: 36265515-36265516)