تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

مدارک مورد نیاز جهت رتبه بندی شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان اصفهان

1-تکمیل فرم تقاضای رتبه بندی

2-اصل و کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت، همراه با کپی کارت ملی (مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر مورد قبول و ارزشیابی میباشد)

3- گواهی معتبر اشتغال به کار مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در مراکز دولتی و نهادهایی که مشغول به کار بوده اند.

تبصره:در مورد سوابق اشتغال در بخش خصوصی گواهی معتبر و تائیدیه پرداخت حق بیمه.

4- ارائه فرم خلاصه اطلاعات طرح طبقه بندی مشاغل شرکت که قبلاً به تائیداداره نظارت بر نظام جبران خدمت رسیده یا ارائه قرارداد کار کنان ممهور شده به مهر سازمان کار یا لیست بیمه ی کارکنان ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی برای سه ماه سال در فصول مختلف همراه با صورت وضعیت بیمه ی ماهیانه و فیش پرداختی به بیمه برای چهار سال منتهی به تاریخ درخواست رتبه بندی(اصل و کپی)

5- ارائه قراردادهای منعقده چهارسال منتهی به تاریخ درخواست رتبه بندی(اصل و کپی از تمام صفحات)

6- ارائه برگ مفاصاحساب بیمه ای ومالیاتی قرادادهای منعقده چهارسال منتهی به تاریخ درخواست رتبه بندی یا ارائه تائیدیه و گواهی ذیحسابی دستگاههای اجرایی ویا بالاترین مقام مسئول سازمان یاموسسه طرف قراردادباذکرعنوان،شماره، تاریخ، مبلغ، موضوع، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد.(اصل و کپی)

7- قراردادهای جاری شرکت که مدت آن منقضی نشده است همراه با لیست بیمه وفیش پرداختی و صورت وضعیت(اصل و کپی از تمام صفحات)

8- اولین و آخرین قرارداد کارکنان دفتر مرکزی همراه با مدارک تحصیلی و لیست بیمه شرکت برای چهار سال منتهی به تاریخ درخواست رتبه بندی همراه با کپی کارت ملی(اصل و یک سری کپی وکامل)

9- ارائه اصل و کپی از اظهارنامه ثبت شرکت، روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت .

تبصره: در مورد شرکت های تعاونی، ارائه اصل و کپی گواهی ثبت اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها کافی میباشد.

10- ارائه اصل و کپی سند مالکیت یا پایان کار دفتر مرکزی شرکت.

تبصره:در صورت استیجاری بودن، ارائه اصل و کپی اجاره نامه محضری یا اجاره نامه تنظیمی در مشاورین املاک رسمی دارای کد رهگیری که در آن کاربری اداری یا تجاری و مساحت دقیق ملک درج شده باشد.

11-گواهی پرداخت حق بیمه برای کارکنانی که تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران یا سازمان بهزیستی میباشند

12- ارائه اصل و کپی گواهی و تائیدیه از بنیاد شهید و امور ایثارگران یا سازمان بهزیستی میباشد برای کارکنان تحت پوشش(موضوع بند 11 دستورالعمل)

13- سند و مدارک مالکیت دستگاه ها و تجهیزات شرکت به شرح لیست پیوستی.

تبصره 1:  درصورتی که استیجاری باشد، اجاره نامه معتبر هر دستگاه .

تبصره 2:توضیح اینکه امتیاز تخصصی دستگاه در صورتی که فقط برای یک گروه تقاضای رتبه گردد، تعلق خواهد گرفت.

14- ارائه اصل و کپی پروانه عضویت در انجمن صنفی

15- ارائه اصل و کپی گواهی تعیین صلاحیت 4 ساله منتهی به تقاضای رتبه بندی