تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

درباره ما

شرح وظایف انجمن 1- پذیرش کلیه شرکت های خدماتی پشتیبانی فنی مهندسی استان اصفهان که در یکی یا همه کدهای ذیل فعالیت دارند: 1-1 حمل و نقل مسافر درون شهری و برون شهری 1-2 تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات 1-3 تایپ و تکثیر 1-4 خدمات عمومی تأمین نیروی انسانی- تنظیفات و غیره 1-5 ایجاد و نگهداری فضای سبز 1-6 طبخ و توزیع غذا 1-7 امور تأسیسات و بهره برداری 2- بازرسی از محل فعالیت و دفتر شرکت با موقعیت تجاری یا اداری (متراژ حداقل 20متر) 3- تطبیق لیست حقوق پرسنل با طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبه سنوات روزانه با سابقه کار بالای یکسال 4- تشکیل کلاسهای توجیهی قانون کار و تامین اجتماعی جهت مدیران عامل شرکت های خدماتی 5- تشکیل کمیته اولیه تعیین صلاحیت 6- ارسال پرونده کمیته اولیه به کمیته استانی صلاحیت و اخذ گواهی سایر وظایف: - معرفی نماینده کارفرما در هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار استان - رسیدگی به شکایات و راهنمایی کارفرمایان در صورت بروز شکایت کرگر و کارفرما - تشکیل کار گروهها و جمع بندی نظرات کارفرمایان قبل از برگزاری مناقصات - ایجاد وحدت رویه در ارائه قیمت آنالیز مناقصات