تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

لیست شرکتها

لیست شرکتهای تایید صلاحیت شده سال 1399

ردیف نام شرکت شماره ثبت سال تاسیس نام مدیر عامل گروه ها
آدرس شهرستان تلفن
21 كار آفرينان زاينده رود 20075 1381/11/20 حسيني سيد مجيد
اصفهان-خ سعادت اباد(بلوار آزادگان)روبروي هوانيروز ک شماره 18(وليعصرعج)پ21 اصفهان 6632013
22 ستاره طلايي فريدن 436 1382/12/21 هاشمي علي اكبر امور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
داران خ نواب صفوي -کوچه گلستان شهدا- کوچه شهدا 1- پ 2 داران 57226406
23 پاك سرند 8803 ... نصري اسداله حمل و نقلخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان-خيابان شيخ صدوق شمالي- ساختمان قرمز- ط 2 اصفهان 2336144
24 شكوه آوران سپاهان 2013 1385/05/29 داودي محمد حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
نجف آباد امير آباد خيابان خاقاني- پ 2 نجف اباد 42451585
25 بهرام اريسمان 114 1382/06/17 اريسماني حميدرضا تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
نطنز- بلوار آزادگان- خيابان امام- روبروي تامين اجتماعي بادرود 0362-4392493
26 كيهان سپهر اصفهان 16589 1379/06/01 پير علي محمد امور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان- خيابان سروش- جنب بانک مسکن- ساختمان بازرگان- طبقه 3- واحد 5 اصفهان 34453251
27 نيرو افروزان زنده رود 1161 1388/02/02 مميز عليرضا تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)امور بهره برداری از تاسیسات
شهرضا -بلوار امام خميني- جنب فرعي هشتاد(80)- پ 1 شهرضا 03212213393
28 مهر پرداز کوير سپنتا 37057 1388/03/19 صالحي محمد علي خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبز
اصفهان خ هشت بهشت شرقي-مقابل قرض الحسنه- مجتمع تجاري اداري بهشت ط 1 اصفهان 2662431
29 پايش صنعت اميد سپاهان 38837 1388/08/28 رضازاده يوسف خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)
انتهاي اتوبان کاوه- خيابان باهنر- ساختمان مهزيار- ط 2 اصفهان 33357101-3
30 کيان هور آپادانا 38984 1388/09/12 صفري هما حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان-خ طيب- ساختمان مهتاب- ط 1-و 6 اصفهان 32223249
31 سينا گستر زاينده رود 2857 1389/04/30 جماليان ناصر
فيروز آباد خ حافظ پ 9 نجف اباد 03312443440
32 مهرپاک اسپادانا 34881 1387/06/09 رضواني علي محمد
اصفهان-اتوبان شهيد آقابابايي-ميدان چلوان-جنب سکوي تخليه زباله-مجتمع بازيافت اصفهان 5520864-5
33 آريان پرديس اسپادان 26917 1385/01/17 خورشيدي بابك تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان- بزرگراه شهيد دستجردي- طبقه فوقاني ترمينال صفه اصفهان 0311-3326553
34 دنا نگين زاگرس 415463 1389/06/11 صفري غريبوند اعظم
خيابان مير داماد.مجتمع تجاري مير داماد-طبقه همکف واحد 1 اصفهان 2346292
35 جاده رانان کوير 31041 ... فتوحي علي حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان اتوبان ازادگان کيلومتر 5 اصفهان تهران مقابل شير پگاه جنب باشگاه اصفهان 380678
36 جامع نگر سپاهان 32002 1386/08/26 روحاني عليرضا حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
خ مشتاق اول جنب کوي گلزار پ 108 اصفهان 2672900
37 پارسيان پيما جي 49451 1391/12/26 مسعودي سعيد حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان- خيابان کاوه - مجتمع تجاري ماه نوش- ط 1- و 16 اصفهان 4618103
38 برکت سبز زاينده رود 1560 1391/04/27 صالحي مبارکه سارا خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
مبارکه-بلوار فتح المبين-روبروي دبستان وليعصر مباركه 03355231244
39 مجتمع خدماتي مهندسي سيما ارتباط مهر 20273 1382/02/10 سيما اکبري پري تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)امور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان-خ شيخ کليني- خ فارابي جنوبي- ک 9- پ 30 اصفهان 6680198
40 توان کار آيريک 48480 1391/08/21 عاملي سيد محمد حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان- خيابان فروغي- خيابان 5 رمضان- مجتمع مهتاب 15- و 2 اصفهان 4203804
حمل و نقل

حمل و نقل

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

امور آشپزخانه و رستوران

امور آشپزخانه و رستوران

خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)

خدمات عمومی


نگهداری و خدمات فضای سبز

نگهداری و خدمات فضای سبز

امور چاپ و تکثیر

امور چاپ و تکثیر

امور بهره برداری از تاسیسات

امور بهره برداری از تاسیسات