تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

لیست شرکتها

لیست شرکتهای تایید صلاحیت شده سال 1399

ردیف نام شرکت شماره ثبت سال تاسیس نام مدیر عامل گروه ها
آدرس شهرستان تلفن
181 صنايع الکترو اپتيک صاايران 22928 1383/05/26 رضائي ُسيدجواد تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان- خيابان کاوه- خيابان فلاطوري- مجتمع پاسارگاد- ط 3- و 23 اصفهان 34522030
182 تعاوني جم گستر جي 28066 1385/06/25 بهداروند اسکندر حمل و نقلامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)
کيلومتر 5 جاده اصفهان-تهران- جنب پالايشگاه نفت جي اصفهان 33808659
183 فن آوران برق اصفهان 35672 1387/09/28 اسکندري نژاد علي تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان- خيابان کاوه- خيابان فلاطوري- ساختمان ماهان- ط4 اصفهان 34508718
حمل و نقل

حمل و نقل

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

امور آشپزخانه و رستوران

امور آشپزخانه و رستوران

خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)

خدمات عمومی


نگهداری و خدمات فضای سبز

نگهداری و خدمات فضای سبز

امور چاپ و تکثیر

امور چاپ و تکثیر

امور بهره برداری از تاسیسات

امور بهره برداری از تاسیسات